Event

PARANGAL 2020: PAGKILALA, PASASALAMAT, PAGBABAHAGI

Isang Pagkilala sa tapat na paglilingkod,

Pasasalamat sa inilaang oras at panahon at sa di-matatawarang

Pagbabahagi ng kakayahan, talino at malasakit ng mga piling kawani ng UST Angelicum College

Inihahandog ng UST Angelicum College ang PARANGAL 2020 : PAGKILALA, PASASALAMAT, PAGBABAHAGI.

 

#USTAngelicum

Date: January 27, 2021